thumbnail

O nás


Spoločnosť SEA SK spol. s r.o. vznikla v roku 1994 ako dcérska spoločnosť firmy SEA CZ a.s. Zlín.

Od roku 1999 je samostatnou spoločnosťou zaoberajúcou sa činnosťou v energetike v následujúcom rozsahu:

1. Finálne dodávky stavieb a technológii kotolní (teplovodné, horúcovodné, parné)
2. Projektová dokumentácia rekonštrukcií kotolní, nových stavieb formou štúdií, projektov pre stavebné povolenie, realizačných projektov zahrňujúce okrem vlastnej technológie aj:
- bilancie a potreby energií
- ekonomické zhodnotenie vrátane potreby pracovných síl, návratnosti a pod.
3. Dodávky a montáže plynovodov až do vysokého tlaku
4. Dodávka a montáž technologických rozvodov vrátane izolácií
5. Dodávka a montáž plynových trubicových infražiaričov a plynových teplovzdušných agregátov do výrobných hál.
6. Revízie tlakových, plynových, elektrických zariadení kotolní. Tlakové skúšky plynovodov, tlakových nádob a kotlov. Vyhotovenie revíznych kníh a prevádzkových predpisov.
7. Výroba tlakových nádob, kotlov, ND pre kotly – obratové komory, prehrieváky, ekonomizéry, zariadenie pre ÚV – filtre, nádrže, dodatkové výmenníky, atď.
8. Montáž merania a regulácie, elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, projekty MaR.
9. Dodávka a montáž tepelných čerpadiel (voda-voda, vzduch-voda, solanka-voda), kolektorov, kotlov na spaľovanie biomasy (drevné štiepky, slama).
10. Zriadenie a servis horákov, vrátane uvádzania kotlov do prevádzky.
11. Energetický audit.
12. Dodávka a montáž použitých lacnejších plynových parných a horúcovodných kotlov.
13. Montáže, úpravy a údržba vyhradených plynových zariadení v rozsahu médium:
čpavok, chlór, bioplyn, zemný plyn, propán-bután, technický kyslík, dusík, acetylén