thumbnail

Štrukturálne fondy

SEA SK spol. s r.o. ďalej ponúka spracovanie žiadostí v oblasti energetiky na získanie nenávratných finančných prostriedkov poskytovaných Európskou úniou zo štrukturálnych fondov a to v rozsahu:

  • získanie stavebného povolenia na danú investičnú stavbu
  • spracovanie energetického auditu ako neoddeliteľnej súčasti žiadosti na získanie grantových prostriedkov
  • spracovanie žiadostí na získanie grantových prostriedkov
  • podanie žiadostí