thumbnail

Referencie

Rok 2005-2015

ELFA Pharm s.r.o. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodávka a montáž teplovodného kotla Viessmann Vitodens 200 45kW

Rok 2015

Vodostav Chudý PRIEVIDZA

Výmena plynových rozvodov v bytovom dome

Rok 2015

BENET s.r.o. NOVÁKY

Dodávka a montáž predizolovaného potrubia Pipeco

Rok 2015

SANTA TRANS s.r.o. RAJECKÁ LESNÁ

Dodávka a montáž parnej kotolne s výkonom 2x2t pary/hod.

Rok 2014

ALT a.s. KOMÁRNO

Montáž rozvodov technických plynov

Rok 2014

KOFOLA a.s. RAJECKÁ LESNÁ

Dodávka a montáž vyvíjača kulinárskej pary s výkonom 150kg pary/hod.

Rok 2014

KOFOLA a.s. RAJECKÁ LESNÁ

Dodávka a montáž 45kW teplovodného kotla WOLF

Rok 2014

KOVOMONT BM s.r.o. PARTIZÁNSKE

Dodávka a montáž 5ks infražiaričov HELIOS 40UD+

Rok 2014

GM TEC design s.r.o. ŠiŠOV

Dodávka a montáž 5ks infražiaričov HELIOS 40UD+

Rok 2014

BYTTES s.r.o. TRSTENÁ

Dodávka a montáž 36kW kotla Viessmann Vitodens

Rok 2014

SACA a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Demontáž jestvujúcich a montáž 5ks infražiaričov HELIOS 50UD+

Rok 2014

BONAS s.r.o. PRIEVIDZA

Dodávka a montáž 5ks infražiaričov HELIOS 30UD+

Rok 2014

HERACLE s.r.o. BRATISLAVA

Dodávka a montáž 8ks infražiaričov HELIOS 40UD+

Rok 2014

MESTO NOVÁKY

Dodávka a montáž 2ks výmenníkových staníc

Rok 2014

ELFA PHARM s.r.o. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodávka a montáž vnútro areálového rozvodu plynu

Rok 2014

BENET s.r.o. NOVÁKY

Výmena horúcovodného potrubia za predizolované potrubie

Rok 2014

ELEKTROKARBON a.s. TOPOĽČANY

Dodávka a montáž 4ks parných jednotiek SAHARA MAX HN21

Rok 2013

WESTMETAL SK s.r.o. ŠAHY

Dodávka a montáž teplovodnej kotolne s kotlami Viessmann Vitogas 200 a teplovodnými agregátmi FLOWAIR

Rok 2013

BENET s.r.o. NOVÁKY

Oprava horúcovodného potrubia (predizolované potrubie)

Rok 2013

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Výmena rozvodov TUV v bytovke č. 567 a termostatizácia UK

Rok 2013

MANUFACTURING+MOUNTING s.r.o. HRONSKÁ BREZNICA

Dodávka a montáž 6ks teplovzdušných agregátov ROBUR a vonkajšieho plynovodu

Rok 2013

ELEKTROKARBON a.s. TOPOĽČANY

Oprava tlakovej časti parného kotla o výkone 5t pary/hod., inštalácia systému BOsB na kotly s výkonom 5t pary/hod.

Rok 2013

CIPI s.r.o. LISKOVÁ

Dodávka a montáž plynovej prípojky a meracieho zariadenia plynu

Rok 2013

ALT a.s. KOMÁRNO

Dodávka a montáž 4ks infražiaričov HELIOS 40UD+ , 5ks HELIOS 30 UD+

Rok 2013

ELEKTROKARBON a.s. TOPOĽČANY

Dodávka vyvíjača pary CERTUSS 2t/hod.

Rok 2012

PALMA Group a.s. BRATISLAVA

Dodávka a montáž parného kotla BK 6 s ekonomizérom, horák Weishaupt, demontáž 30t parného kotla

Rok 2012

ELEKTROVOD ŽILINA, a.s.

Rekonštrukcia vykurovania výrobných objektov /89ks infražiaričov HELIOS ,10 teplovzdušných plynových agregátov MONZUN , teplovodná kotolňa 2x132kW Viessmann Vitogas , predizolované potrubie PIPECO, plynový rozvod v dĺžke 2000m/

Rok 2012

FLORANCE s.r.o. BRATISLAVA

Dodávka a montáž vykurovania /kotol Viessmann Vitodens, podlahové vykurovanie, radiátory/

Rok 2012

ALU SLOVAKIA s.r.o.

Dodávka a montáž 9ks infražiaričov HELIOS

Rok 2011

SLOVENSKÉ PRAMENE A ŽRIEDLA a.s. Budiš

Dodávka a montáž plynovodu Jasenovo-Budiš pre čerpanie pramenitej vody z vrtu HŽ v dĺžke 3500m

Rok 2011

BEST s.r.o. PRIEVIDZA

Dodávka a montáž vykurovania polyfunkčného objektu na ul. Švéniho v Prievidzi

Rok 2011

IMREX HOLDING s.r.o.

Dodávka a montáž vykurovania polyfunkčného objektu v Prievidzi

Rok 2011

ALT, a.s. Komárno

Dodávka a montáž 6ks infražiaričov HELIOS 40UD+ vrátane vonkajšieho plynovodu

Rok 2010

MESTO TOPOĽČANY

Výmena kotlov 3x VIESSMANN VITOGAS 200F, 108kW v kotolni MsÚ

Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov UK v objekte MsÚ

Rok 2010

NOVKREDIT s.r.o. Nováky

Dodávka a montáž 7ks svetlých plynových infražiaričov IGS

Rok 2010

WESTMETAL SK s.r.o. ŠAHY

Dodávka a montáž kondenzačného plynového kotla VIESSMANN VITODENS 200, 80kW,

radiátorového vykurovania a ohrevu TUV

Rok 2010

STAV-MONTÁŽE s.r.o. Poprad

Dodávka a montáž rozvodov plynu, 16ks plynových infražiaričov HELIOS 40 UD+ na stavbe haly Draka Comteq Slovakia s.r.o Prešov

Rok 2010

AGROPODNIK a.s. Jihlava, závod Polná

Dodávka a montáž parného kotla BK 2,5

Rok 2010

Manufacturing + Mounting s.r.o. Hronská Breznica

Dodávka a montáž 6ks teplovzdušných agregátov ROBUR

Dodávka a montáž VTL plynovodu, regulačnej stanice plynu, stredotlakého plynovodu

Rok 2009

RELAS s.r.o. Prievidza

Dodávka a montáž vykurovania /kotol Viessmann Vitodens 200W, 60kW – 4ks, plynoinštalácie a ohrevu TUV.

Rok 2009

ARDA Slovakia s.r.o. Sereď

Dodávka a montáž 10ks infražiaričov Helios 40 UD+

Rok 2009

DYNAMIK Nitra s.r.o.

Pre výrobný areál SCHEUCH s.r.o. Prievidza

Vykurovanie, plynoinštalácia, prekládka priemyselného areálového plynovodu

Rok 2009

SSŽ BUDIŠ a.s.

Dodávka a montáž rýchlo vyvíjača pary 1000kg/hod,24 ks plynových teplovzdušných agregátov a 3 ks teplovodných kotolní

Rok 2009

STO s.r.o. Žiar nad Hronom

Dodávka a montáž plynového kúrenia – 6ks infražiaričov Helios 40UD+, kotol Viessmann Vitodens 200W pre ZSNP Recykling, a.s.

Dodávka a montáž plynového kúrenia – 5ks infražiaričov Helios 40UD+ pre halu vo firme Transform Recykling, a.s.

Rok 2008

TRANSFORM RECYKLING a.s. Žiar nad Hronom

Dodávka a montáž plynového kúrenia 5ks infražiaričov Heliou 40UD+

Rok 2008

Obecný podnik služieb Lehota pod Vtáčnikom

Dodávka a montáž 16ks slnečných kolektorov Viessman s príslušenstvom na ohrev TUV

Rok 2008

BENET s.r.o. Nováky

Oprava horúcovodného potrubia na ul. Hviezdoslavovej v Novákoch

Dodávka a montáž teplovodnej kotolne

Rekonštrukcia rozvodu tepla

Dodávka a montáž výmenníkovej stanice v objekte základnej školy

Rok 2008

VEREX –ELTO s.r.o. Liptovský Mikuláš

Dodávka a montáž plynového teplovzdušného a teplovodného vykurovania

Rok 2008

ALT a.s. Komárno

Dodávka a montáž 6ks infražiaričov Helios 40UD+, 1ks infražiariča Helios 40UD/15+

Rok 2008

STAX s.r.o. Bratislava

Dodávka a montáž 2ks infražiariča Helios 20UD+, 3ks infražiaričov Helios 10UD/15+,1ks plynový teplovzdušný agregát Monzun VH 130

Rok 2008

Ing. Kekelák Vladimír, Zubrohlava

Ohrev TUV a výroba elektrickej energie obnoviteľnými zdrojmi- dodávka a montáž kolektorov Vitosol, dodávka a montáž fotovoltaických panelov, elektroinštalácie a pripojenie jednotlivých prvkov systému

Rok 2008

Prievidzské strojárne, a.s. Prievidza

Dodávka a montáž technologie a ohrevu TUV- dielne a administratívna budova.

Rok 2008

Mesto Bojnice

Dodávka a montáž teplovodného kotla s výkonom 225kW

Rok 2008

ALT a.s., Platanová alej 2435, Komárno

Dodávka a montáž 8 ks infražiaričov Helios 30 UD/15+

Rok 2007

WESTMETAL SK s.r.o., SNP 53, Šahy

Dodávka a montáž 13 ks infražiaričov Helios 40 UD+, teplovzdušného agregátu MONZUN VH 130, teplovzdušného agregátu MONZUN VH 180.

Rok 2007

Obec Lehota pod Vtáčnikom

Dodávka a montáž 24 ks slnečných vákuových kolektorov Viessmann Vitosol 300 na ohrev bazénovej vody v základnej škole

Rok 2007

BENET s.r.o. Nováky

Dodávka a montáž predizolovaného potrubia DN 65

Rok 2007

WESTMETAL SK s.r.o., SNP 53, Šahy

Dodávka a montáž 23 ks infražiaričov Helios 40 UD+.

Rok 2007

Ing. Miroslav Chlupis, Murgaša 18/12, Prievidza

Dodávka a montáž doregulačnej stanice plynu, vonkajšieho a vnútorného plynovodu, teplovzdušného plynového vykurovania.

Rok 2007

Spoločenstvo Lúčky, Bojnice

Dodávka a montáž teplovodného plynového kotla Viessmann Vitogas 100, 2 ks plynový ohrievač Quadriga 2 x 200 litrov

Rok 2007

Slovenské pramene a žriedla, Budiš

Dodávka a montáž teplovodnej kotolne 2 x 50 kW, teplovzdušných plynových agregátov Monzun 7 ks.

Rok 2007

Mincovňa Kremnica, š.p.

Dodávka a montáž technologického zariadenia plynovej kotolne ( 720 kW + 1 400 kW) a vonkajšieho rozvodu plynu

Rok 2007

Meganábytok Bratislava

Dodávka a montáž 22 ks infražiaričov Helios 40 UD+, rozvod plynu

Rok 2006

Verex-Elto s.r.o., Liptovský Mikuláš

Dodávka a montáž 5 ks infražiaričov Helios 40 UD+

Rok 2006

STAVEX Nitra spol. s r.o. Nitra

Dodávka a montáž 4 ks plynových priamovykurovacích agregátov

ROBUR F1-51

Rok 2006

Prievidzské strojárne, a.s. Prievidza

Dodávka a montáž kotolne s výkonom 2 x 35 kW (2 ks kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens 300)

Rok 2006

Prievidzské strojárne, a.s. Prievidza

Dodávka a montáž kotolne s výkonom 2 x 96 kW (2 ks Viessmann Vitogas 100) + priemyselný plynovod

Rok 2006

Scheuch s.r.o. Prievidza

Dodávka a montáž kotolne s výkonom 1x 144 kW + 1 x 108 kW + 1 x 48 kW (3 ks Viessmann Vitogas 100), zásobník TÚV 1 600 litrov, dodávka a montáž 21 ks infražiaričov Helios 40 UD+, dodávka a montáž priemyselného plynovodu rok 2006

Mária Čulagová BESPA-STRAV

Dodávka a montáž kotolne s výkonom 2 x 48 kW (2 ks Viessmann Vitogas 100), zásobník TÚV 500 litrov

Rok 2006

ZTS Strojárne a.s., Námestovo

Dodávka a montáž 10 ks vzduchotechnických plynových jednotiek SAHARA

Rok 2006

Bytový podnik Nové Zámky

Dodávka a montáž tepelného čerpadla voda-voda (Viesmann Vitocal) s výkonom 106 kW na ohrev bazénovej vody pomocou termálnej vody

rok 2006

Prievidzské strojárne, a.s., Teplárenská 1, Prievidza

Dodávka a montáž kotolne PK1, PK3

rok 2006

Scheuch s.r.o., Teplárenská 1, Prievidza

Dodávka a montáž kotolne s výkonom 1 x 144 kW + 1 x 108 kW + 1 x 48 kW (3 ks Viessmann Vitogas 100), zásobník TÚV 1 600 litrov, dodávka a montáž 21 ks infražiaričov Helios 40 UD+, dodávka a montáž priemyselného plynovodu

rok 2006

Domov mládeže, Staničná 6, Trenčín

Výmena kotla s výkonom 1 MW

rok 2006

Benet Nováky, Nám. SNP974/28, Nováky

Dopojenie modulu výmenníkovej stanice v objekte OST 20, OST 2/7, zmena trasy prípojky k MŠ-ulica Svätoplukova, oprava poruchy na horúcovodnom potrubí- ulica Čerešňová, oprava poruchy potrubia do objektu Gastro Nováky, oprava poruchy na teplovodnom potrubí pri dome č. 13 na Hviezdoslavovej ulici.

rok 2006

OMEGA CAR s.r.o., Trenčianśka cesta 168/3, Partizánske-časť Návojovce

Dodávka a montáž 7 ks infražiaričov Helios 40 UD+ a plynový prípojka.

začiatok prác: 2006

SOU Námestovo

Dodávka a montáž 2 ks teplovodných kotolní s výkonom 1 x 48 kW s kotlom Viessmann Vitogas 100 a zásobníkovým ohrievačom Vitocell 500l, montáž 4 ks infražiaričov Helios 40U

rok 2005

ZTS Námestovo a.s.

Dodávka a montáž teplovodnej kotolne 2 x 48 kW s kotlom Vitogas 100

rok 2005

Benet s.r.o. Nováky

Montáž kotolne 2 x 48 kW s kotlami Viessmann Vitogas 100 v obytnom dome Jesenského č. 5, Prievidza

rok 2005

Eurocar Nitra

Dodávka a montáž 4 ks teplovzdušných plynových agregátov Monzun VH 300

rok 2005

TOPRENT Topoľčany

Dodávka a montáž teplovodného plynového kotla Viessmann Vitogas 100 s výkonom 84 kW

rok 2005

Benet Nováky

Dodávka a montáž pred izolovaného potrubia PIPECO DN 65 a DN 150

rok 2005