Kontakt


SEA SK spol. s r.o.
Tenisová 3
971 01 Prievidza
Martin Šesták
Technický úsek
+421 915 855 418
+421-46-543 9893
seask.sestak@azet.sk

Ing. Jiří Rapant
Konateľ spoločnosti
+421 905 605 148
+421-46-543 9893
seask.rapant@isternet.sk


Ján Bakyta
Revízny technik
Plyn –tlak
+421 905 919 401
+421-46-543 9893
seask.bakyta@isternet.sk

Iveta Rapantová
Sekretariát
+421 905 333 143
+421-46-543 9893
seask@isternet.sk


Ing. Marek Drexler
Revízny technik
Plyn – elektro
+421 915 784 230
+421-46-543 9893
seask.drexler@isternet.sk

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli viac informácii o produktoch, neváhajte nás kontaktovať.